Dopunski rad - ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” - Psihijatrija Kotor Crna Gora
17011
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17011,bridge-core-2.9.7,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

Dopunski rad

Medicinski radnici i saradnici koji imaju saglasnost poslodavca za obavljanje dopunskog rada u drugim državnim i privatnim zdravstvenim institucijama
Redni broj: Ime i prezime medicinskog radnika/ce koji/a ima Saglasnost poslodavca za dopunski rad: Nivo

kval. Obraz.

Naziv radnog mjesta koje pokriva: Broj i datum izdavanja

Saglasnosti:

Period važenja Saglasnosti: Institucija u kojoj se obavlja dopunski rad i poslovi dopunskog rada:
1. Olivera Marković – specijalista medicinske psihologije  

VSS –

 

VII-1

Psiholog 01-100/23-1811/2 od 29.06.2023.

godine

01.07.2023. – 31.12.2023. JZU Dom zdravlja Tivat

(psiholog u komisiji za izdavanje ljekarskih uvjerenja)

2. Dr Tanja Mijatović Papić – spec.psihijatrije  

VSS –

 

VII-1

Pomoćnik direktora 01-100/23-1893/2 od 30.06.2023.

godine

01.07.2023. – 31.12.2023. JZU Dom zdravlja Tivat

(psihijatar u komisiji za izdavanje ljekarskih uvjerenja)

3. Dr Aleksandar Mačić – spec.psihijatrije VSS –

 

VII-1

Direktor

Bolnice

01-100/23-508/2 od 20.02.2023.

godine

01.03.2023 – 31.08.2023. Privatna poliklinika „Dr Vuksanović“ Bar

(psihijatar konsultant)

4. Prim. Dr Jovo Đedović – spec.psihijatrije  

VSS –

 

VII-1

Načelnik Odjeljenja za sudsku – forenzičku psihijatriju 01-100/23-1982/2 od 12.07.2023. godine 13.07.2023. – 13.01.2024. JZU Dom zdravlja Kotor

(psihijatar konsultant i rukovodilac u metadonskom centru)

5. Prim. Dr Jovo Đedović – spec.psihijatrije  

VSS –

 

VII-1

Načelnik Odjeljenja za sudsku – forenzičku psihijatriju 01-100/23-1560/2 od 01.06.2023. godine 01.06.2023. – 31.12.2023. JZU Dom zdravlja Budva

(psihijatar konsultant)

6. Prim. Dr Jovo Đedović – spec.psihijatrije  

VSS –

 

VII-1

Načelnik Odjeljenja za sudsku – forenzičku psihijatriju 01-100/23-987/2 od 04.04.2022. godine 04.04.2023. – 04.10.2023. JZU Opšta bolnica Kotor

(psihijatar konsultant)

8. Dr Milica Vučetić VSS –

 

VII-1

Ljekar na specijalizaciji iz psihijatrije 01-100/23-670/2 od 03.03.2023. godine 03.03.2023. – 03.09.2023. JZU Dom zdravlja Tivat

(izabrani ljekar za odrasle)

9. Dr Ivana Milonjić – spec. dječje i adolescentne psihijatrije VSS –

 

VII-1

Načelnica Službe za dječju i adolescentnu psihijatriju 01-100/23-1017/2 od 06.04.2023.godine 06.04.2023. – 06.10.2023. JZU Dom zdravlja Budva

(dječji psihijatar konsultant)

10. Dr Boris Ćorić VSS –

 

VII-1

Ljekar na specijalizaciji iz psihijatrije 01-100/23-1471/2 od 26.05.2023. godine 01.06.2023. – 31.10.2023. JZU Dom zdravlja Tivat

(izabrani ljekar za odrasle)

11. Ivana Mihailović dipl.psiholog VSS –

VII-1

psiholog 01-100/23-2085/2 od 26.07.2023.godine 28.07.2023. – 28.10.2023. JZU Dom zdravlja Kotor

(psiholog u komisiji za izdavanje ljekarskih uvjerenja)

Dopunski rad koji obavljaju ljekari, u našoj Bolnici, iz drugih JZU
Redni broj: Ime i prezime medicinskog radnika/ce koji/a  ima Ugovor o dopunskom radu: Broj Ugovora o dopunskom radu i datum ugovora: Period važenja Ugovora: Institucija u kojoj je zaposlen/a
1. Dr Jelena Perunović – spec.radiologije 01-100/23-1790/2 od 03.07.2023.godine 01.07.2023. – 31.12.2023. JZU Opšta bolnica Kotor
2. Dr Mladen Donković – spec.interne medicine – gastroenterolog 01-100/23-1791/2 od 03.07.2023.godine 01.07.2023. – 31.12.2023. JZU Opšta bolnica Kotor
3. Dr Vjera Lipovac Usanović – spec.pneumoftiziolog 01-100/23-1832/2 od 03.07.2023.godine 01.07.2023. – 31.12.2023. JZU Dom zdravlja Tivat
4. Dr Vanja Puletić – spec. kliničke biohemije 01-100/23-1436/2 od 01.06.2023.godine 01.06.2023. – 31.12.2023. JZU Opšta bolnica Kotor
5. Aleksandar Bulatović – lab.tehničar 01-100/23-1246/6 od 03.05.2023.godine 01.05.2023. – 31.10.2023. JZU Opšta bolnica Kotor
6. Ines Mračević – lab.tehničar 01-100/23-1246/5 od 03.05.2023.godine 01.05.2023. – 31.10.2023. JZU Opšta bolnica Kotor
7. Tamara Ignjatović – lab.tehničar 01-100/23-1246/2 od 03.05.2023.godine 01.05.2023. – 31.10.2023. JZU Opšta bolnica Kotor
8. Bojana Spalević – lab.tehničar 01-100/23-1246/4 od 03.05.2023.godine 01.05.2023. – 31.10.2023. JZU Opšta bolnica Kotor
9. Marija Vasiljević – lab.tehničar 01-100/23-1246/3 od 03.05.2023.godine 01.05.2023. – 31.10.2023. JZU Opšta bolnica Kotor