Etički kodeks i Etički komitet - ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” - Psihijatrija Kotor Crna Gora
16747
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16747,bridge-core-2.9.7,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

Etički kodeks i Etički komitet

ETIČKI KODEKS ZAPOSLENIH U ZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU ``DOBROTA`` KOTOR

PROCEDURA PRIBAVLJANJA NEOPHODNE DOKUMENTACIJE ZA

DOBIJANJA SAGLASNOSTI ZA SPROVOĐENJE NAUČNIH ISTRAŽIVANJA

OD STRANE ETIČKOG KOMITETA

ZU SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU „DOBROTA“ KOTOR

Na osnovu člana 81 stav 1 tačka 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“ br. 03/16, 39/16, 02/17, 44/18, 24/19, 82/20 i 008/21), člana 51 Zakona o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica („Službeni list CG“ br.73/10, 40/11 i 27/13), člana 19 stav 4 tačka 3 Statuta ZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“ Kotor a shodno članu 25 Poslovnika o radu etičkog komiteta ZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“ Kotor br: 530/1 od 14.03.2008.godine, dana 11.07.2022.godine na prvoj sjednici Etičkog Komiteta ZU Specijalne bolnice za psihijatriju „Dobrota“ Kotor, jednoglasno usvojena i utvrđena je:

 

PROCEDURA PRIBAVLJANJA NEOPHODNE DOKUMENTACIJE ZA

DOBIJANJA SAGLASNOSTI ZA SPROVOĐENJE NAUČNIH ISTRAŽIVANJA

OD STRANE ETIČKOG KOMITETA

ZU SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU „DOBROTA“ KOTOR

 

Prilikom podnošenja zahtijeva za odobrenje naučno-istraživačkog rada, istraživači/ce (podnosioci/teljke zahtjeva) Etičkom komitetu Bolnice dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

 

 1. Zahtjev za dobijanje saglasnosti za obavljanje naučno-istraživačkog rada,
 2. Protokol istraživanja sa detaljno opisanom: metodologijom, ciljevima istraživanja, opisom ciljnih grupa, instrumenta istraživanja i očekivanim doprinosima, Takođe, detaljno opisan način na koji će se pratiti ispitanici.
 3. Amandmane protokola,
 4. Test liste, kao i druge vrste instrumenata koji će se koristiti tokom istraživanja,
 5. Aktuelna radna biografija (CV) istraživača/ice,
 6. Informacije koje će, u procesu istraživanja, biti dostavljane ispitanicima,
 7. Formulare za davanje pisane saglasnosti ispitanika, roditelja ili staratelja,
 8. Sva dokumenta koja ispunjava ispitanik,
 9. Opsi postupka za uključivanje ispitanika u proces istraživanja, što uključuje i oglašavanje, ukoliko metodologija tako zahtijeva,
 10. Objašnjenje, na koji način će se dobijeni podaci iz istraživanja obrađivati.
 11. Objašnjenje u kojim sve slučajevima se naučno istraživanje može prekinuti.
 12. Ukoliko se ispituje neki proizvod, neophodno je obezbijediti upustva za istraživače,
 13. Izvještaj o podnošljivosti lijeka koji se ispituje i načinima utvrđivanja iste,
 14. Dokumenta koja se odnose na osiguranje nenasenja bilo kojih nusefekata ispitanicima, poštovanja ljudskih prava i slično,
 15. Druga dokumenta koja Etički komitet neposredno zatraži,
 16. Podatke o metodama finansiranja istraživanja,
 17. Saglasnost istraživača/ice da će po završenom istraživanju, Etičkom komitetu, dostaviti konačne podatke/rezulate istraživanja, koje dalje Bolnica može da koristi uz navođenje izvora podataka.

 

Napomena: Nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.

 

ETIČKI KOMITET

ZU SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU “DOBROTA” KOTOR

ETIČKI KOMITET BOLNICE

Zdravstvena ustanova ima etički komitet koji imenuje direktor, radi sprovođenja djelatnosti ustanove na načelima medicinske etike i deontologije.
Etički komitet ima pet članova, i to: tri predstavnika zdravstvene ustanove i dva predstavnika iz reda naučnih i drugih stručnih organa ili organizacija.
Predsjednika etičkog komiteta biraju većinom glasova članovi etičkog komiteta iz svog sastava.

 

Na osnovu Odluke direktora ZU Specijalne bolnice za psihijatriju “Dobrota” Kotor za pet članova Etičkog komiteta Bolnice izabrani su:

 1. Milica Vukotić, defektolog – članica (predstavnica zdravstvene ustanove),
 2. Žana Kuč, visoka medicinska sestra – članica (predstavnica zdravstvene ustanove),
 3. Duško Vukčević, referent za kadrovske poslove – član (predstavnik zdravstvene ustanove),
 4. dr Marija Kaluđerović specijalista anesteziologije, reanimatologije i intezivne terapije – članica (predstavnica iz reda stručnih organa) i
 5. Barbara Pajić dipl.andragog – članica (predstavnica lokalne samouprave).

 

Na osnovu člana 81 Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Etički komitet zdravstvene ustanove:
1) prati primjenu etičkih, bioetičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove;
2) daje mišljenje o etičkim aspektima naučnih ispitivanja i istraživanja u zdravstvenoj ustanovi;
3) odobrava naučna istraživanja u zdravstvenoj ustanovi;
4) Briše se. (Zakon o medicinskim sredstvima, “Sl. list CG”, br. 24/19)
5) daje mišljenje na uvođenje novih genetičkih ispitivanja i prikupljanje genetičkih podataka i uzoraka;
6) daje mišljenje na uzimanje bioloških uzoraka i njihovo korišćenje u medicinske i naučno-nastavne svrhe;
7) daje mišljenje na uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura u rad zdravstvene ustanove;
8) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove.

 

Na osnovu člana 51 Zakona o zaštiti i ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica:
Radi praćenja primjene etičkih načela zdravstvene struke u oblasti psihijatrije i davanja mišljenja o etičkim pitanjima u ovoj oblasti, u psihijatrijskim ustanovama na tercijarnom i sekundarnom nivou obrazuje se etički komitet, u skladu sa zakonom.