Odjeljenje za liječenje bolesti zavisnosti - ZU Specijalna bolnica za psihijatriju “Dobrota” - Psihijatrija Kotor Crna Gora
16645
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16645,bridge-core-2.9.7,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.2,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-28.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-7

Odjeljenje za liječenje bolesti zavisnosti

ODJELJENJE ZA LIJEČENJE BOLESTI ZAVISNOSTI

A6

Pored 1 načelnika/ce odjeljenja, 1 ljekar/ke specijalista iz oblasti psihijatrije i 1 glavne/nog medicinske sestre/tehničara na odjeljenju je zaposleno i 10 smjenskih medicinskih sestara/tehničara. Ukupan broj zaposlenih na ovom odjeljenju je: 13.

Načelnica odjeljenja: dr Sandra Vlahović – specijalista psihijatrije

Glavni medicinski tehničar odjeljenja: Miodrag Stanišić

Kontakt telefon odjeljenja: 068/805-498

Opis oba odjeljenja:

Odjeljenje raspolaže sa 21 krevetom od čega je 12 predviđeno za liječenje alkoholičara, a 9 za liječenje zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Ove dvije kategorije pacijenata su i fizički odvojene (na dva zasebna sprata), a zavisnici od PAS se liječe na zatvorenom odjeljenju, gdje svaka soba ima video nadzor.
Odjeljenje za bolesti zavisnosti opremljeno je za primanje, dijagnostiku i liječenje pacijenata sa slijedećim dijagnozama: zavisnost od alkohola, alkoholne psihoze i druge psihičke komplikacije alkoholizma, narkomanija, politoksikomanija i drugih bolesti zavisnosti. Na odjeljenju se sprovodi i realizacija mjera bezbjednosti obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana izrečene od strane sudova. Na odjeljenju vrši se detoksikacija pacijenta, nakon čega se dalje uvodi u farmakoterapiju te se pacijent uvodi u program supstitucije (metadon i buprenorfin). Tokom liječenja primjenjuju se simptomatska farmakoterapija i istovremeno se liječe somatska oboljenja (komorbiditeti).
Prijem se ostvaruje nakon pregleda konzilijuma a pacijenti na pregled dolaze sa prethodno uradjenim serološkim analizama (HCV, HIV, HbS Ag, COVID19). U slučaju popunjenosti kapaciteta odjeljenja pravi se lista čekanja, a pacijenti se primaju po pozivu, kada se ukaže slobodno mjesto za hospitalizaciju.

Na Odjeljenju vrši se: individualna, porodična ili grupna terapija i terapijska zajednica. Po naređenju nadležnih sudskih organa, vrše se i potrebna vještačenja pacijenata.
Po prijemu bolesnici prolaze programe liječenja koji uključuju: psiho-farmakoterapijsku obradu; psiho-socio-dinamske programe, individualni rad s bolesnicima; socijalno psihijatrijski podršku koji uključuju komunikaciju s porodicom, radnim organizacijama i nadležnim centrima za socijalni rad i centrima za mentalno zdravlje. Tokom liječenja na raspolaganju su usluge interniste, stomatologa i drugih specijalnosti, a zavisnicima od PAS se rade kontrolne analize na prisustvo narkotika u urinu. Po završenom tretmanu otpušteni pacijenti nastavljaju dalje liječenje u zajednici. Kako ne postoje klubovi liječenih alkoholičari i narkomana, u Bolnici po otpustu pacijenata, uključiti pacijente u socioterapijsku grupu zavisnika koja bi radila jednom nedjeljno u popodnevnim časovima, koja bi obuhvatila pacijente i njihove porodice iz cijele Crne Gore, za šta je potreban uput izabranog ljekara.